Werkwijze persoonlijke Walk in Video’s

.

Werkwijze voor Walk in Video's in films en video's

.

Werkwijze voor een bedrijfs- product- voorlichting- trainingsvideo met Walk in Video’s

 1. Oriëntatie
  In een persoonlijk gesprek verzamelen we zoveel mogelijk informatie over uw eisen en wensen over de video die u wil laten maken.

Tijdens dit oriënterende gesprek zullen we technieken en mogelijkheden aandragen waar u wellicht zelf nog niet heeft gedacht.

Aan de hand van deze informatie doen we een voorstel hoe we uw video, eventueel met Wivid voor ons zien. Als dit u aanspreekt en uw goedkeuring geeft maken we een script en een draaiboek.

 1. Script en draaiboek
  In deze tweede fase wordt het draaiboek en eventueel script opgesteld. Ook worden, indien nodig ook de filmlocaties bekeken of gescout en wordt er een opnameplanning gemaakt, inclusief locatieplanning en opnameschema’s.

Ten behoeve van de Walk in Video zullen we uw teksten en scenes eerst samen met u doornemen en zullen we tijdens de opnamedag in de studio eerst uitgebreid oefenen zodat een acteur, actrice of u als “professional” de video kan binnen lopen.

Aanvullend worden eventueel voice-over teksten en of animatie ontwerpen geschreven.  Na uw goedkeuring van de scripts, draaiboek en eventuele aanvullingen kunnen de opnames beginnen.

 1. De opnamen
  Alle benodigde beelden worden gefilmd en , indien nodig worden de animaties gemaakt. Voor kleine producties is een halve opnamedag soms voldoende om alle nodige beelden te filmen. Grotere producties vergen meer tijd, die wordt aangegeven in het draaiboek. Externe factoren zoals bijvoorbeeld het weer maar ook de tijd van het jaar kunnen hierbij een rol spelen.

Opnames van de Walk in Video’s vindt bij voorkeur plaats  in onze studio. Doordat we beschikken over mobiele greenscreen, belichting en geluidsapparatuur kunnen de opnames van Walk in Video’s, in overleg, ook op locatie plaatsvinden.

Voorafgaand aan de definitieve opnames zullen scenes en teksten worden geoefend en worden eerst proefopnames gemaakt.

 1. De Montage
  Als alle opnamen zijn gemaakt en de eventuele voice-over is ingesproken wordt er gestart met de montage. Het gefilmde materiaal wordt bekeken en uitgezocht. Vervolgens worden alle bruikbare beelden chronologisch gemonteerd tot een kloppend geheel. De voice-over toegevoegd en wordt er eventueel muziek onder gemonteerd. Verder worden hier effecten, kleurcorrecties en allerlei andere nodige zaken toegevoegd.

De montage is een nauwkeurig proces. Een ‘flitsende’ montage (snelle beeldwisselingen, veel effecten) neemt meer tijd in beslag dan een rustige, zakelijke montage. In sommige gevallen wordt de film ‘op’ de muziek gemonteerd om het geheel flitsender of passend te maken. In deze fase de nodige kleurcorrecties toegepast om de shots beter op elkaar af te stemmen en om de video ‘spannender’ intenser of filmischer te maken.

 1. Afronding en oplevering
  Wanneer de montage bijna klaar is wordt er een eerste preview gemaakt die we samen met u gaan doornemen. In deze fase kunnen we de video nog aanpassen en de beelden naar uw wensen monteren. Wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd en de video helemaal klaar is wordt deze ge-exporteert naar de gewenste videoformaten, zoals een full HD Blueray disk zijn of Full HD MP4 bestanden, vanzelfsprekend kan de video ook op DVD worden aangeleverd.

Het plaatsen van de video op uw website of op internet kan door uzelf of uw webmaster worden uitgevoerd.

Scroll Up